Sacchoromyces Boulardii

Geniş bilimsel araştırma ve dokümantasyona sahip doğal ve güvenli bir mikroorganizmadır.

(Takviye Edici Gıda)

STABİL LİKİT FORM (10 x1 FLAKON)

Genel Bakış

S.Boulardii, uluslararası alanda iyi araştırılmış ve benzersiz bir mikroorganizma olarak kabul görmüştür ve 50 yılı aşkın bir süredir güvenle kullanılmaktadır.

S.Boulardii 1920'lerde Hindiçin'de litchi meyvesinde bulunmuş ve izole edilmiştir. 400'den fazla çalışma ile S. Boulardii'nin (ishal önleyici, bağışıklığı güçlendiren, iltihaplı bağırsak hastalıklarını iyileştiren vb. gibi) özel işlevleri olduğunu göstermiştir. Çalışmalarda bu işlevlerin mekanizmaları da açıklanmıştır…

Probiyotik olarak, S. Boulardii, bağırsak epitel hücrelerinin çoğalmasını ve olgunlaşmasını teşvik edebilir, villus’ları daha uzun ve bağırsak crypt’ini daha derin hale getirebilir, böylece besinlerin sindirim ve emilim yeteneğini geliştirebilir.

S. Boulardii ayrıca patojenlere karşı ilk savunma hattını oluşturmak için immün globulin (IgA) üretmek için bağırsak mukozasını teşvik edebilir.

Saccharomyces Boulardii'nin Genel Kullanımları

- Saccharomyces Boulardii genel sindirim sorunları, irritabl bağırsak sendromu (IBS), inflamatuar bağırsak sendromu (IBD, Crohn hastalığı, ülseratif kolit), Lyme hastalığı, tekrarlayan Clostridium difficile koliti adı verilen bir bağırsak bozukluğu ve ince bağırsakta aşırı bakteri çoğalması (SİBO) tedavilerine yardımcı olarak kullanılır.

- S.boulardii, laktoz intoleransı, idrar yolu enfeksiyonları (İYE), vajinal maya enfeksiyonları, yüksek kolesterol seviyeleri, kurdeşen, ateş döküntüleri, aftlar ve ergen sivilceleri tedavileri için de yardımcı olarak kullanılabilir.

Fonksiyonları, özetle

1

Bağırsak rahatlığına ve bağırsak florasının korunmasına yardımcı olur

2

İshal önleyicidir (antibiyotik ilişkili ishal ve gezgin ishali tedavisine yardımcıdır)

3

İltihaplı bağırsak hastalıkları (İBD), İBS ve SİBO tedavilerinde yardımcıdır.

4

Bağırsak bağışıklığını güçlendirir.

Probiyotikler;

Uygun doz ve miktarlarda alınıldığında, sağlık üzerinde yararlı etkileri olan, mide ve bağırsak ortamında canlı kalabilen -sindirime dirençli- bakteri ve maya türünden ‘canlı-cansız’ mikroorganizmalar olarak tarif edilmektedir.

4.9

1,053,907 Toplam

Mikrobiyota içerisinde mayaların yeri:

Mayalar mide ve kalın bağırsakta bulunur, mayaların antibiyotiklerden etkilenmemesi, antibiyotik kullanan hastalara, aynı anda probiyotik olarak verilmesine olanak sağlamaktadır. Bazı antibiyotiklere direnç oluşması, antibiyotiklere olan direnç genlerinin fermente et ve süt ürünlerinden izole edilen ve probiyotik olarak kullanılan Lactobacillus’larda da bulunmuştur.

Esas tehdit bu bakteriler aracılığı ile direnç genlerinin, patojen bakterilere transfer edilmesidir. Fakat bakteri ve mayalar arasında genetik madde geçişi oluşmaz. O nedenle S.boulardii güvenle kullanılır.

S.boulardii,

S.boulardii, hastalıklara neden olan kötü “patojen” organizmalarla savaşmaya yardımcı olan dost canlısı bir "probiyotik" olarak tanımlanmaktadır. S. boulardii, yaygın olarak bira mayası ve fırın mayası olarak bilinen diğer S. cerevisiae suşlarından kesin olarak farklıdır.

S.boulardii, Saccharomyces ailesinden, patojen olmayan maya türünden bir probiyotik olup ilaç sanayinde kullanılan türlerdendir. Bağırsaklarda geçici koloniler oluşturarak bağırsak motilitesini düzeltip, bazı ishal türlerini tedavi etmeye yardımcı etkilere sahiptir.

S.boulardii, kanıtlı özellikleri itibariyle, tedavi edici veya tedaviye yardımcı olarak kullanılmaktadır. Kontrollü olarak yapılan klinik çalışmalarda S. boulardii’nin çeşitli bağırsak hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. (IBD, İBS, SİBO)

S. boulardii, patent almış bir probiyotiktir, birçok ülkede, antibiyotik kullanımı ile ortaya çıkan diyare ve diğer sindirim sistemi ile ilgili hastalıklarda (önleyici veya tedavi edici özellikleri nedeni ile) uzun süreden beri kullanılmaktadır.

S.boulardii, en yaygın olarak çocuklarda rotaviral ishal dahil, tüm ishalin tedavisi ve önlenmesi için kullanılır. Akne, ishal ve ülserlere yol açabilen diğer sindirim sistemi enfeksiyonu türleri için, yararları hakkında bazı kullanım kanıtları vardır.

2015 yılında 4. Trienal Yale/Harvard Probiyotik Öneriler Çalıştayı'na katılanların ortak görüşü

Klinik Durum Verimlilik Spesifik organizma suşu ve suş referansları
İSHAL
Bulaşıcı çocukluk hastalıkları A LGG, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri SD2112
Enfeksiyonun önlenmesi B S. boulardii, LGG
Antibiyotik ilişkili ishal (ADD) nin önlenmesi A S. boulardii, LGG, combination of L. casei DN114 G01, L. bulgaricus, snf Streptococcus thermophilus
Tekrarlayan CDAD ın önlenmesi (C. difficile-ilişkili hastalıklar) B/C S. boulardii, LGG, FMT
CDAD'ın Önlenmesi B/C LGG, S. boulardii
IBD
Pouchitis
Remisyonun önlenmesi ve sürdürülmesi A VSL#3
Remisyon indüklemek C VSL#3
Ülseratif kolit
Inducing remission B Escherichia coli Nissle, VSL#3
Maintenance A E. coli Nissle, VSL#3
Crohn’s C E. coli Nissle, S. boulardii, LGG

Etkileri

S.boulardii'nin ağızdan alınması, çocuklarda ishalin süresini azaltabilir. Yetişkinlerde çeşitli nedenlerle meydana gelen ishallerde yardımcı olduğunun kanıtları vardır.

Muhtemelen Etkisiz

Kanda enfeksiyon (sepsis). Prematüre bebeklere ağızdan S.boulardii verilmesi sepsisi önlemez.

S. boulardii’nin bir dizi amaç için kullanması ile ilgili olarak sayısız kanıtlar vardır, ancak bu yararları konusunda kesin ifadeler söylemek için yeterli çalışmalar ve güvenilir bilgiler henüz yoktur.

Yan etkiler

Ağız yoluyla alındığında: S. boulardii, 15 aya kadar kullanıldığında çoğu yetişkin için güvenlidir. Bazı kişilerde gaza neden olabilir.